Peltiermoduler och TEG-moduler

Peltiermoduler

TEC1 finns i två klasser T125 för kylning och T200 som passar både för kylning och som ett ekonomiskt alternativ för termogeneratorer

TEG-moduler

- TEP och TEHP är TEG-moduler för kontinuerlig användning upp till 330°C och intermittent upp till 400°C

TEP1-1264-1.5

Högtemperaturmoduler

- Vi har utvecklat högtemperaturmoduler som även finns i versioner med inbygd kylning . De används direkt i brännkammare eller fokuserat solljus.
Typiska värmekällor: gasbrännare, dieselbrännare, biobränsle…

 • Arbetspunkt, typisk:
  (Th:) 500-550°C maximalt 700°C
  (Tc:) 120-140°C
 • Material: PbTe, TAGS85, PbSnTe

Nya materialtyper

 • Clathrater, zinkantimonid
 • Magnesiumsilicid
 • Utveckling av moduler med nyutvecklade material baserade på nanoteknik
 • Moduler med segmenterade termoelektriska pellets för ökad modulverkningsgrad
 • Prototyputveckling och förserier