Kvalitet

Kvalitetspolicy

Varje kund är unik och har sina specifika önskemål och skall bemötas utifrån detta.

  • Varje kund och projekt skall bli en god referens.
  • Förbättringar i verksamheten skall göras genom att, mot uppsatta mål, mäta och följa upp varje projekt och varje process.
  • Utnyttja det positiva i att vara ett litet företag med snabba beslutsvägar och direktkontakt med berörda personer.
  • Ständigt förnya och vidareutveckla kompetensen inom företaget.

Kundkrav

Termo-Gen AB:s kund är oftast ett stort högteknologiskt företag eller organisation. De behöver hjälp med att utveckla och ta fram nya lösningar inom ett område där de själva saknar kompetens eller andra resurser.

Termo-Gen AB skall kunna analysera kundens behov, presentera ett förslag och efter överenskommelse leverera en produkt.

Termo-Gen AB har också, i liten skala, försäljning av importerade moduler.