Tjänster

TERMOELEKTRICITET

 • Materialsyntes: PbTe, PbSnTe, TAGS
 • Materialprocessning: Pulverpressning, sintring
 • TEG-moduldesign
 • Utveckling och testning av TEG-tillämpningar
 • Utveckling och testning av Peltier-kylare
 • Förserie- och prototyptillverkning
 • Egen tillverkning av magnetroner och hålkatodmagnetroner

TIDIGARE PROJEKT

 • 120W Fordonsvärmarbaserad TEG – ARDIC värmesystem
 • 300W TEG för fjärrvärmecentral, drivning av vattenpump – Energimyndigheten
 • 200W TEG till pelletsbrännare, för drivning av pelletsmataren och vattencirkulationen
 • Mobil laddare – ”Allt i ett” – samarbete med Gunnar Gunnarson, Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Nanothermelprojektet:
  Effektiva termoelektriska material genom nanoteknik och nanostrukturering – Projekt i EUs 5e ramverk
  50W biobränslediven luftkyld TEG för drivning av brännare och kylningsfläktar

Vi är aktiva inom utvecklingen av termoelektriska material, moduler och tillämpningar sedan 1995.

Kommentarer inaktiverade.