Tjänster

TERMOELEKTRICITET

  • Materialsyntes: PbTe, PbSnTe, TAGS
  • Materialprocessning: Pulverpressning, sintring
  • Konstruktion och testning av termoelektriska moduler
  • Utveckling och testning av termoelektriska generatorer (TEG)
  • Utveckling och testning av TEG-tillämpningar
  • Utveckling och testning av Peltier-kylare
  • Förserie- och prototyptillverkning
  • Ytbehandling med PVD (Magnetronsputtring)