Tidigare projekt

 • 120W HÖGTEMPERATUR TERMOELEKTRISK GENERATOR (TEG)
  • Till fordonsvärmare
  • Volvo Aero
 • TERMOELEKTRISK STYRENHET
  • Kontrollsystem till fotogen-medicinkyl drivet av en termoelektrisk generator
  • Electrolux
 • PORTABEL TERMOELEKRISK LADDARE
  • Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
 • 60W AND 100W TEG TILL FORDONSVÄRMARE
  • TWR Sverige
 • PELTIERKYLARE COP 1.2
  • Purcell Systems (Europe) AB
 • METALLISERING…
  • …inuti 2mm piezoelektriska keramiska rör-sensorer
  • St. Jude Medical
 • HÅLKATODMAGNETRON SPUTTERENHET
  • St. Jude Medical
 • LABORATORIEUGN FÖR MATERIALFORSKNING
  • -80°C to +600°C
  • Stockholms Universitet
 • Dip Coater: HÖGPRECISIONSAPPARAT FÖR DOPPBELÄGGNING
  • KTH, Materialkemi
 • EU-projekt DeSol: SOLDRIVEN AVSALTNING AV HAVSVATTEN
  • Värmerör (heat pipe)
  • Craft-projektet
 • ANDRA PROJEKT
  • Högtemperaturs miniatyr-TEG
  • TEG till fjärrvärmecentral för installation i prioriterade byggnader. Ex äldreboende
  • 200W bio-bränsle TEG. Värmeväxlare till värmerör
  • 200W luftkylare
  • Miniatyr-TEG, högtemperatur