Nyheter

Maj 2019 Senaste årens händelser i korthet:

Jobb med hemsidorna är påbörjat

Projekten E4 MISTRA fas 2 slutfördes 2015 med utvecklingen av en avgasvärmd och vattenkyld 500W TEG-HEX baserad på olika typer av Bi2Te3-moduler och en specialutvecklad HEX som tillverkades av AlfaLaval i Lund.

En 300W Heatpipe-baserad TEG utvecklades också i E4 MISTRA. Även den avgasvärmd och vattenkyld.

Båda dessa TEG testades i Volvos VTEC motorlab 4 på Chalmers.

Projekt ThetaGen avslutades innan det riktigt gick i mål på grund av svårigheterna att montera en TEG på jet-motorn i Eurocopter.

ThermoMag avslutades med goda resultat där silicidbaserade TEG-moduler utvecklades och testades. Silicidmaterial utvecklades på flera universitet och forskningslaboratorier i EU samt även i St Petersburg på A.F. Ioffa Physical-Technical Institute där Prof. Michail Fedorov ledde arbetet.

Utvecklingen av en 16W modul för en högtemperatur mini-TEG för bärbara tillämpningar har slutförts på uppdrag av ett företag. TEG:n har utvärderats och klarat tester under extrema förhållanden

Vi har senaste åren arbetat tillsammans med Reidar Hagner på Mittuniversitetet med utvecklingen av en TEG för ”light on demand”.

Juli 2013

Januari 2013

Projekt HeatReCar slutfört

22 Dec 2011

Nya projekt:

E4 Mistra Fas 2

ThetaGen: projekt inom Cleanair. TEG för Helikoptermotorer

ThermoMag: EU-projekt. Utveckling av lätta, miljövänliga samt effektiva termoelektriska material. En demonstrator skall även utvecklas

12 Sep 2010

www.termo-gen.com