Vår utveckling

 • 2019
 • Våra huvudinriktningar är utvecklingsprojekt åt företagskunder, tillverkning och försäljning av Termoelektriska Generatorer och Peltierkylare till privatpersoner och företag/ institutioner. Försäljning av TEG-moduler och Peltiermoduler

 • 2011
 • Nya projekt har startats: EU-projekten ThetaGen och ThermoMag samt det nationella E4 Mistra fas 2 samt 4 med privata kundföretag.  Tyngdpunkten har legat på Termoelektriska generatorer för värmeåtervinning och speciellt  fordonstillämpningar

 • 2009
  • EU-projektet HeatReCar startade. Värmeåtervinning med TEG från 3.5 tons transportbil
 • 2007
  • Utveckling av avancerad hög-temperatur-lättvikts-TEG.
 • 2006
  • E4 MISTRA-projektet startade: Termoelektrisk generator baserad på nya Clathrate-material.
 • 2004
  • Utveckling av peltierkylare för industriella tillämpningar och heatpipes/termosifoner för värmeöverföring
  • Arbete med miniturbiner tillsammans med Teknikpartner AB
 • 2003
  • Nytt partnerskap: CTP med CIDETE, Spanien ochPANCO, Tyskland.
   Syftet är att samarbeta med utveckling och marknadsföring av TEG och Peltierkylare inom EU
 • 2001
  • Lennart Holmgren övertar ägandet av Termo-Gen AB i samband med flytten till Gotland
  • NanoThermel fortsätter där Termo-Gen arbetar med utveckling av TEG-moduler från material som utvecklas inom gruppen.
  • Tekniken med magnetronsputtring för ytbeläggning utvecklas vidare
 • 2000
  • EU-projektet Nanothermel startar. Koordinator KTH Prof Mamoun Muhammed
  • Effektiva termoelektriska material med nanoteknik.
  • Internationell patentansökan för keramisk högtemperatur TEG-modul: PCT/SE99/00861
 • 1999
  • Patent på högtemperatur-TEG-moduler: EP0907973, AU4661999.
  • Utveckling av fordons-TEGar baserade på Bi2Te3moduler.
 • 1998
  • TWR Sweden tog över projektet med autonom fordonsvärmare då ARDIC såldes till Eberspächer och finansierade den fortsatta utvecklingen av fordons-TEG och material.
  • En Gas-atomiseringsenhet för termoelektriska material utvecklades huvudsakligen av Bertil Jonsson i Vaxholm. Enheten flyttades sedan till Uddevalla och användes för framställning av homogent sfäroidiserat pulver av PbTe och PbSnTe. Sfäroidiserat pulver förbättrade processegenskaperna avsevärt.
 • 1997
  • Termo-Gen AB grundades av oss fyra partners som arbetat med utvecklingen av den autonoma fordonsvärmaren.
   Avsikten med bildandet av  Termo-Gen var att vi samlade egna utvecklingsprojekt med relativt hög affärsmässig risk där.
  • Vi arbetade från början med utveckling och marknadsföring av högtemperatur-TEG-moduler, apparater och tillämpningar.
  • Samarbetet med A.F Ioffe-institutet i St. Petersburg fortsatte: termoelektrisk tekniköverföring.
 • 1996
  • Högtemperaturs termoelektriska material: syntes, pulverkompaktering, lödning och gränssnitt.
 • 1995
  • Legelab startades av Lennart Holmgren i Stockholm och arbetade som partner med Teknikpartner i Stockholm AB Hans Lycke samt med Bertil Jonsson i Vaxholm. Gruppen samarbetade i utvecklingen av en autonom kupévärmare åt VOLVO Aero Corporation: ARDIC värmesystem.
   Utvecklingen av värmaren ledde till att vi såg oss tvungna att tillverka eget termoelektriskt material.  Dr Michail Fedorov och Prof. Andreev från A.F. Ioffe Physical-Technical Institute var till ovärderlig hjälp med teknik och expertis. LH var på besök till St Petersburg och Michail besökte oss flera gånger i Stockholm för att arbeta med utvecklingen av processen.