Historia

FÖRETAGETS HISTORIA

 • 2011 Nya projekt har startats: ThetaGen, E4 Mistra fas 2, ThermoMag samt 4 med privata kundföretag.  Tyngdpunkten har legat på Termoelektriska generatorer för värmeåtervinning och för fordonstillämpningar
 • 2009
  • HeatReCar-projektet startade
 • 2007
  • Utveckling av avancerad hög-temperatur-lättvikts-TEG.
 • 2006
  • E4 MISTRA-projektet startade: Termoelektrisk generator baserad på nya Clathrate-material.
 • 2004
  • Ökad aktivitet i kylning- och värmerörs-teknik.
  • Miniturbiner.
 • 2003
  • Nytt partnerskap: CTP med CIDETE, Spanien ochPANCO, Tyskland.
 • 2001
  • Lennart Holmgren ensam ägare av Termo-Gen AB.
  • Vakuumavlagring och tillämpning.
  • Spin-off teknologi från termoelektrisk tillverkning.
 • 2000
  • Nanothermel project: Instiftat av EG.
  • Effektiva termoelektriska material med nanoteknik.
  • Internationell patentansökan för keramisk högtemperatur-kraftgenereringsmodul: PCT/SE99/00861
 • 1999
  • Patent på högtemperatur-TEG-moduler: EP0907973, AU4661999.
  • Utveckling av fordons-TEGar baserade på Bi2Te3moduler.
 • 1998
  • TWR Sweden: Utveckling av fordons-TEG och material.
  • Gas-atomiseringsenhet för termoelektriska material.
 • 1997
  • Termo-Gen AB grundades av fyra partners.
  • Utveckling och marknadsföring av högtemperatur-TEG-moduler, apparater och tillämpningar.
  • Samarbete med A.F Ioffe-institutet i St. Petersburg: termoelektrisk tekniköverföring.
 • 1996
  • Högtemperaturs termoelektriska material: syntes, pulverkompaktering, lödning och gränssnitt.
 • 1995
  • Lennart Holgren grundade Legelab i Stockholm. Företagets huvudsakliga affärsområde var termoelekriska generator-tillämpningar till fordon.
  • VOLVO Aero Corporation: ARDIC värmesystem.
  • Partnerskap med Teknikpartner AB.

Kommentarer inaktiverade.